Mitä?


Pienten ja potkittujen puolella!
  • Laadukkaat julkiset lähipalvelut – Helsingillä on niihin varaa!
  • Lisää resursseja kouluille
  • Varhaiskasvatus on lapsen oikeus – päivähoito maksuttomaksi
  • Lähikirjastot ja kulttuuritilat turvattava
  • Nollatoleranssi syrjinnälle
  • 6 + 6 tunnin työaikamalli – lisää työpaikkoja, vähemmän työssä uupumista
  • Kohti maksutonta joukkoliikennettä
  • Pormestarimalli on demokratiasumutus – loppu vallan keskittämiselle
  • Kivihiilivapaa Helsinki
  • Joka päivä voi olla kasvisruokapäivä – ympäristön ja eläinten puolesta

Vastaukseni ja videoni Ylen vaalikoneessa
SKP:n ja Helsinki-listojen yhteiset vaaliteesit
SKP:n valtakunnallinen kuntavaaliohjelma

Elämässä - siten myös politiikassa - tärkeää on ihmisten ja luonnon hyvinvointi, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja rauha.

On edistettävä lasten hyvinvointia ja mahdollisuuksia elämässä perheen taustoista ja tulotasosta riippumatta. Tämä edellyttää laadukkaita ja saavutettavia julkisia palveluita, erityisesti ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, subjektiivista päivähoito-oikeutta ja oikeutta hyvään varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja oppilashuoltoon satsaamista sekä laadukasta opettajankoulutusta.

Tarvitaan merkittävää verouudistusta, jossa pääomatuloja aletaan verottaa muiden tulojen lailla progressiivisesti sekä tuodaan ne kunnallisveron piiriin. Tuloerojen tasaamiseksi tulisi kiristää suurten tulojen palkkaverotusta ja nostaa verotettavan tulon alarajaa 1200 euroon.

Tarvitaan 1200 euron perusturva opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille ja muille, jotka eivät toimeentuloaan muuten pysty hankkimaan.

Ydinvoima on vastuuton jäänne menneisyydestä. On panostettava energiaa säästävään teknologiaan ja uusiutuviin energiamuotoihin. Ydinvoiman käyttöön liittyy päästöjä ja vakavien onnettomuuksien riski sen kaikissa eri vaiheissa uraanin louhinnasta loppusijoitukseen. Ydinjätteen säilöntä tulevien sukupolvien säteileväksi yllätykseksi on vastuutonta omaan napaan tuijottamista.

On otettava suunta kohti maksutonta julkista liikennettä. Tämä olisi paitsi ympäristöteko, myös askel kohti tasa-arvoa. Liikkumisen tulisi olla perusoikeus, johon jokaisella on mahdollisuus varallisuudesta riippumatta.