Miksi?

Helsingin kaupunki on tehnyt vuosi toisensa jälkeen satoja miljoonia ylijäämää, viime vuonna 464 miljoonaa, mikä oli noin 400 miljoonaa enemmän kuin mitä kaupunki oli asettanut tavoitteeksi. Tämän lisäksi on vielä liikelaitosten voitot sekä tileillä satoja miljoonia aiempien vuosien ylijäämiä. Leikkaamisen sijasta palveluihin ja esimerkiksi työllistämiseen olisi varaa lisätä resursseja, kuten SKP ja Helsinki-listat on ainoana valtuustoryhmänä johdonmukaisesti vaatinut.

Julkisista palveluista leikkaamalla pahennetaan lamaa ja tuhotaan vaivalla rakennettua hyvinvointivaltiota. Julkinen sektori tarkoittaa muun muassa elintärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluita, koulutusta ja vanhuspalveluita, eikä niitä todellakaan tule vähentää. Julkisen sektorin tehtäviä ei tule siirtää voittoa tavoitteleville yrityksille, joiden tärkeysjärjestyksessä ihmisten todellinen hyvinvointi jää aina bisneksen jalkoihin.

Työttömyys ei ratkea huonoilla ehdoilla töihin pakottamalla, vaan todellisten työpaikkojen luomisella ja yleistä työaikaa lyhentämällä.