Vain opetuksesta leikanneita esiteltiin

Opettaja-lehti esitteli maaliskuussa eduskuntapuolueiden varhaiskasvatusta ja koulutusta koskevia kuntavaalitavoitteita. On todella surullista huomata, että opetusalan merkittävin julkaisu jatkaa sitä useimpien medioiden epädemokraattista linjaa, jossa poliittisiksi toimijoiksi katsotaan vain eduskunnassa tällä hetkellä olevat puolueet. Puolueettoman opetuksen ja demokratian toteutumisen vuoksi toivon syvästi, etteivät kouluissamme yhteiskuntaopista vastaavat opettajat jaa tätä näkemystä.

Suomen kommunistisella puolueella on valtuutettuja useissa kunnissa. SKP:n mielestä jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen, maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen perheen tulotasosta ja asuinalueesta riippumatta. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta ei saa heikentää, ja subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa lakiin.

Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden verkon karsiminen lisää eriarvoisuutta, ja SKP vaatiikin toisen asteen koulutuksen määrärahojen leikkaamisen perumista. Jokaiselle peruskoulun päättävälle on turvattava jatko-opiskelu- tai oppisopimuspaikka.

SKP:n mukaan peruskoulun lähtökohtana on turvallisen kokoinen koulu lähellä oppilaan kotia, ja mahdollisuuksia päästä iltapäivähoitoon on parannettava. Uskonnonvapaus on toteutettava käytännössä ja koulunkäynnin tulee olla tunnustuksetonta. Kunnissa on myös edistettävä ympäristö- ja rauhankasvatusta.

Kaikki nykyiset eduskuntapuolueet ovat kahden viimeisen hallituskauden aikana olleet leikkaamassa koulutuksesta. Tätä faktaa vasten on todella erikoista, ettei opetusalan johtava lehti näe tarpeelliseksi tuoda esiin myös muiden poliittisten ryhmien kantoja koulutukseen ja kasvatukseen.

Irene Auer
Luokanopettajaopiskelija, Helsinki

(lähetetty Opettaja-lehteen, jossa aikataulusyistä ei ainakaan ennen vaaleja julkaista)